2 Produkter

Välkommen till Din Lokala Utbildare inom Brand & Säkerhet.

Vi har utbildat inom Brand & Säkerhet i mer än 25 år inom Norr och Västerbotten. Alla våra utbildare är välmeriterade och har lång erfarenhet inom respektive område. Efter kundönskemål utför vi också Företagsanpassade utbildningar på Er arbetsplats/företag vilket ger mera flexibilitet och har blivit väldigt uppskattat.
Våra Brandutbildningar //

  • Brandfarliga heta arbeten
  • Praktisk Släckövning
  • SBA Dokumentation

Våra Säkerhetsutbildningar //
Tillsammans med vår Samarbetspartner

  • Truck
  • Travers
  • Säkra Lyft

Har ni behov av personal så tillhandahåller vi även Brandvakter & Tillståndsansvariga.

Välkommen som Kund,,,,
Staffan Thurén
Fd. Brandmästare
Kontakta oss på 070-550 20 96 eller mejl: info@promectum.se