LED Ersättningslampor

Direkt ersättning från gamla Kvicksilver, Natrium och Metallhalogen lampor. Gatubelysning ,Gång & Cykelvägar, Elljusspår, Parkeringar, mm. Ger generellt en energibesparing på mer än 60%. Extremt kostnadseffektiv då inga omkopplingar behövs i befintliga armaturer.