proLED1 / Gammeldags Svensk. “3:dje generationen glödlampor”