proLED1 / Strip Pro-220″Proffs strip finns även som RGB”